Чинні міжнародні нормативно-правові документи з питань рівності жінок і чоловіків

Наведено за виданням: Ґендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1. За заг.ред. Левченко К.Б. / Г.Г. Жуковська, К.Б. Левченко, О.О. Остапенко, О.І. Суслова. Київ. - 2020. - 186 с. - С.160-162.
Місце видання
Київ, Україна
Рік видання
2021
Кіл-ть сторінок
186

Міжнародні документи

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]
 2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо з жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р.; ратифікований 4 лютого 2004 р. [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_791]
 3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 р., ратифікований 3 квітня 2003 р. [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b09]
 4. Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Протокол ратифіковано Законом № 946-IV ( 946-15 )від 05.06.2003 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794#Text]
 5. Пекінська декларація, прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року, Статті 15 та 16 / [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507#Text]
 6. Конвенція МОП про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_134#Text]
 7. Конвенція МОП про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) № 89 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_148#Text]
 8. Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text]
 9. Конвенція МОП про охорону материнства (переглянута в 1952 році) № 103 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122#Text]
 10. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять №  111 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text]
 11. Конвенція МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text]
 12. Конвенція МОП про нічну працю № 171 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_033#Text]
 13. Конвенція МОП про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства № 183 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_294#Text]
 14. Конвенція МОП про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів) № 189 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_530]
 15. Конвенція МОП про викорінення насильства та домагань в світі праці № 190 [http://employers.org.ua/news/id2190]
 16. Європейська соціальна хартія (переглянута) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text]
 17. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text]
 18. Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]
 19. Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]
 20. Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи тих. хто годує грудьми (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви No89/391/ЄЕС) , Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]
 21. Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]
 22. Директива Європейського парламенту і Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 Про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного ставлення щодо чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами),, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891 ]