Чинні національні закони, що містять положення на реалізацію принципу рівності жінок і чоловіків

Наведено за виданням: Ґендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1. За заг.ред. Левченко К.Б. / Г.Г. Жуковська, К.Б. Левченко, О.О. Остапенко, О.І. Суслова. Київ. - 2020. - 186 с. - С.160-162.
Місце видання
Київ, Україна
Рік видання
2020
Кіл-ть сторінок
186

Національні  антидискримінаційні закони; Галузеві закони, що містять положення на реалізацію принципу гендерної рівності (чинні станом на 1 жовтня 2021 р.)

 1. Конституція України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text]
 2. Кримінальний кодекс України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кодекс законів про працю України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text]
 4. Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text]
 5. Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text]
 6. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text]
 7. Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text]
 8. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14]
 9. Кримінальний кодекс України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14]
 10. Закон України від 7 червня 2001 р. № 2491-ІІІ «Про імміграцію» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14#Text]
 11. Закон України від 15 червня 2001 р. № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14]
 12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text]
 13. Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15]
 14. Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text]
 15. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» прийнятий 02 червня 2011 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text]
 16. Закон України «Про судовий збір» прийнятий 08 липня 2011 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text]
 17. Закон України від 20 вересня 2011 р. № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text]
 18. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651- VI  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text]
 19. Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15]
 20. Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VI «Про Кабінет Міністрів України» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text]
 21. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована із заявою 16 вересня 2014 р.) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text]
 22. Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1697- VII «Про прокуратуру» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text]
 23. Закон України від 10 листопада 2015 р. №766- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#Text]
 24. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text]
 25. Закон України від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text]
 26. Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text]
 27. Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2523-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19#Text]
 28. Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIII «Про соціальні послуги» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text]