17 червня 2021 року укладено Меморандум про спiвпрацю мiж Національною соціальною сервісною службою України та БО БТ „Київський iнститут гендерних дослiджень”

21 June at 09:06

Предметом Меморандуму стала консолiдацiя зусиль сторін, спрямованих на захист конституцiйних прав, свобод i законних інтересів громадян у сферi забезпечення рiвних можливостей жiнок та чоловiкiв, що здiйснюється у форматi пiдготовки та реалiзацiї спiльних заходiв i проектiв.

Для спiвпрацi сторони обрали такі напрями: 

  • Запобiгання порушенню гарантованих громадянам України Конституцiєю та Законами України прав i свобод, зокрема у сферi забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв.

  • Запобiгання дискримiнацiї за ознакою статі, ґендерно зумовленого насильства.

  • Проведення спiльних заходiв, нарад, семінарів, конференцiй з метою спiвпрацi у сферi забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв.

  • Спiвпраця в межах пiдготовки аналiтичноi iнформацiї, коментарів, розроблення пропозицiй щодо (проектiв) нормативних документiв у сферi забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок і чоловiкiв.

  • Розроблення гендерно чутливих показників, інших даних щодо становища жінок і дівчат.

  • Здiйснення спiльних заходiв монiторингу реалiзацii державної полiтики у сферi забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок і чоловiкiв.

Меморандум укладено для розширення спільної діяльності сторін, вже початої Нацсоцслужбою та КІГД за попередній час. Зокрема, співпраці сторін в рамках проєкту КІГДу 2019-2021: “Жіноча правозахисна моніторингова ініціатива”.