НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КІГДУ

О.Панич та М.Скорик, 2017
БО БТ «Київський інститут ґендерних досліджень» - неурядова експертна та моніторингова організація, що займається вивченням та впровадженням ґендерно-недискримінаційної практики в українському суспільстві. Інститут офіційно зареєстрований в 1999 році, об'єднує експерток та експертів з ґендерних питань та прав жінок в соціальних, політичних та юридичних галузях.
  • Інститут спеціалізується на:
ґендерному аналізі, консультаціях, проведенні ґендерних експертиз проєктів, нормативно-правових актів, інших політичних документів, та підготовці відповідних рекомендацій.
розробці стратегічних документів з прав людини та ґендерної інтеграції; проєктів з впровадження ґендерної політики в державні політики, програми та проєкти розвитку;
виконанні інших аналітичних досліджень з ґендерних питань;
розробці програм і діяльності, спрямованих на забезпечення прав та підвищення статусу жінок в Україні
  • Інститут має членство в:
Міжнародній коаліції за рівну оплату праці рівної цінності - Equal Pay International Coalition (EPIC)
Основній жіночій групі – самоорганізованій мережі з питань глобальної політики у сфері сталого розвитку / Women's Major Group - WECF
  • Інститут на постійній основі співпрацює з
Уповноваженим Верховної ради з прав людини Людмилою Денісовою (4-річний Меморандум про співпрацю підписано з березня 2020 року)
Національною соціальною сервісною службою України (4-річний Меморандум підписано з жовтня 2021 року)
  • Представники інституту працюють у складі:
Міжвідомчої ради при Кабінеті Міністрів України з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (з 2018)
Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі Міністерства соціальної політики України (з 2017 р.)
Координаційної ради з питань недискримінації та ґендерної рівності при Представникові з рівних прав і свобод Уповноваженого Верховної ради з прав людини (з 2020)
Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (з 2017 р.) та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (з 2018 р.)
  • Інститут має сталу партнерську мережу з жіночими громадськими, експертними та профспілковими організаціями; розгалужену мережу регіональних партнерств, що охоплює 2/3 регіонів України.
  • З 2012 року і по сьогодні при Інституті працює програма стажування.