Напрямки діяльності КІГДу

Інститут спеціалізується на:

  • ґендерному аналізі, експертизі й оцінюванні проектів, нормативно-правових актів, інших нормативних і політичних документів; підготовці відповідних рекомендацій та консультуванні з цих питань;
  • розробці стратегічних документів з прав людини та ґендерної інтеграції; впровадження ґендерної політики в державні політики, програми та проекти розвитку;
  • розробці програм адвокації і діяльності, спрямованих на забезпечення прав та підвищення статусу жінок в Україні.

Консультантки Інституту багато років поспіль співпрацюють з урядовими та міжнародними установами. Інститут має членство в усіх ключових дорадчих органах з питань гендерної рівності національного рівня, створених урядом та парламентом. На даний час представниці КІГДу водять до складу:

Інститут має сталу партнерську мережу з жіночими громадськими, експертними та профспілковими організаціями. Зокрема,

З травня 2020 року Інститут набув членство в Міжнародній коаліції за рівну оплату праці рівної цінності - Equal Pay International Coalition (EPIC)

З 2012 року і по сьогодні при Інституті працює програма стажування.