Освіта

Відповідно до Статті № 10 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 10

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для того,
щоб ліквідувати дискримінацію щодо жінок, з тим щоб забезпечити їм
рівні права з чоловіками в галузі освіти, і, зокрема, забезпечити
на основі рівності чоловіків і жінок:

a) однакові умови для орієнтації у виборі професії або
спеціальності, для доступу до освіти і одержання дипломів у
навчальних закладах усіх категорій як у сільських, так і у міських
районах; ця рівність забезпечується в дошкільній, загальній,
спеціальній і вищій технічній освіті, а також в усіх видах
професійної підготовки;

b) доступ до однакових програм навчання, однакових іспитів,
викладацького складу однакової кваліфікації, шкільних приміщень і
обладнання рівної якості;

c) усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і
жінок на всіх рівнях і у всіх формах навчання шляхом заохочення
спільного навчання та інших видів навчання, що сприятимуть
досягненню цієї мети, і, зокрема, шляхом перегляду навчальних
посібників та шкільних програм і адаптації методів навчання;

d) однакові можливості одержання стипендій та іншої допомоги
на освіту;

e) однакові можливості доступу до програм продовження освіти,
включаючи програми поширення грамотності серед дорослих і програми
функціональної грамотності, спрямовані, зокрема, на скорочення
якомога швидше будь-якого розриву в знаннях чоловіків і жінок;

f) скорочення чисельності дівчат, які не закінчують школи, та
розроблення програм для дівчат і жінок, які передчасно залишили
школу;

g) однакові можливості активно брати участь у заняттях
спортом і фізичною підготовкою;

h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру для
сприяння забезпеченню здоров'я і добробуту сімей, включаючи
інформацію та консультації про планування розміру сім'ї.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]