Охорона здоров’я та планування сім’ї

Відповідно до Статті № 12 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 12

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров'я, з
тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до
медичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування
розміру сім'ї.

2. Поряд з положенням пункту 1 цієї статті держави-сторони
забезпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності,
пологів і післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно,
безплатні послуги, а також відповідне харчування в період
вагітності та годування.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]