Економічне та соціальне життя

Відповідно до Статті № 2 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 13

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок в інших сферах економічного та
соціального життя, з тим щоб забезпечити на основі рівності
чоловіків і жінок рівні права, зокрема:

a) право на сімейну допомогу;

b) право на одержання позик, застав під нерухоме майно та
інших форм фінансового кредиту;

c) право брати участь у заходах, пов'язаних з відпочинком,
заняттям спортом та в усіх галузях культурного життя.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]