Шлюб та сімейне життя

Відповідно до Статті № 16 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 16

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх питаннях, що стосуються
шлюбу та сімейних стосунків, і, зокрема, забезпечують на основі
рівності чоловіків і жінок:

a) однакові права щодо одруження;

b) однакові права на вільний вибір дружини і на одруження
лише з своєї вільної і повної згоди;

c) однакові права та обов'язки під час шлюбу і після його
розірвання;

d) однакові права і обов'язки чоловіків і жінок як батьків
незалежно від їхнього сімейного стану в питаннях, що стосуються
їхніх дітей; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

e) однакові права вільно вирішувати питання про кількість
дітей і проміжки між їх народженням та доступу до інформації,
освіти, а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право;

f) однакові права та обов'язки бути опікунами,
піклувальниками, довіреними особами та усиновителями дітей або
здійснювати аналогічні функції, коли вони передбачені національним
законодавством; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

g) рівні особисті права чоловіка та дружини, в тому числі
вибору прізвища, професії, заняття;

h) рівні права подружжя щодо володіння, придбання,
управління, користування та розпорядження майном як безплатно, так
і за плату.

2. Заручини та шлюб дитини не мають юридичної сили, і
вживаються всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, з метою
визначення максимального шлюбного віку та обов'язкової реєстрації
шлюбів в актах громадянського стану.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]