Cпеціальні тимчасові заходи

Відповідно до Статті № 4 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 4

1. Вжиття державами-сторонами тимчасових спеціальних заходів,
спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності між
чоловіками та жінками, не вважається, як це визначено цією
Конвенцією, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не
повинно тягнути за собою збереження нерівноправних або
диференційованих стандартів; ці заходи повинні бути скасовані,
коли будуть досягнуті цілі рівних можливостей і рівноправних
відносин.

2. Вжиття державами - сторонами спеціальних заходів,
спрямованих на охорону материнства, включаючи заходи, що містяться
в цій Конвенції, не вважається дискримінаційним.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]