Торгівля людьми та експлуатація проституції

Відповідно до Статті № 6 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та Загальної рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № ... від .... 

А саме: 

Стаття 6

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, включаючи
законодавчі, щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та
використання проституції жінок.

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]