2021 рік. Базовий національний огляд гендерного розриву в рівні заробітної плати в Україні

04 January at 09:01

Проєкт Київського інституту гендерних досліджень «Базовий національний огляд гендерного розриву в рівні заробітної плати в Україні» / “National gender pay-gap baseline review for Ukraine”. 
Терміни впровадження:  2021 рік.
Впроваджується за підтримки Міжнародної організації праці, ILO DWT/CO-Budapest.

Експертки проєкту: 
    • Олеся Юріївна БРЯЗГУНОВА
    • Вікторія Віталіївна БЛИЗНЮК
    • Марфа Михайлівна СКОРИК
    • Леся Михайлівна СЕМЕНЯКА

Діяльність за проєктом передбачає комплексне пілотне дослідження, для кращого розуміння наслідків гендерного розриву в оплаті праці, що включає аналіз національного законодавства та економічний аналіз заробітної плати. 
А саме:
    A) Огляд національних законодавчих рамок щодо рівної оплати праці, надання висновків щодо їх вдосконалення для кращого узгодження з міжнародними зобов'язаннями, взятими на себе Україною.
    B) Економічний аналіз, що охоплює:

  • Розрахунок гендерного розриву в оплаті праці у чотирьох пілотних секторах (металургія, будівництво, сільське господарство, транспорт та послуги) протягом 1991 - 2020 років на основі мікроданих, наданих Державною службою статистики.
  • Огляд заробітної плати працівників із зазначених вище секторів. Відповідне  опитування буде проведено за підтримки Федерації профспілок України.
  • Порівняння різниці в оплаті праці між чоловіками та жінками, розраховане статистично та на основі  отриманих під час опитування даних.
  • Аналіз поточної діяльності, що проводиться тристоронніми партнерами, МОП, ООН-Жінками, іншими міжнародними організаціями з метою виявлення областей, в яких працюють національні стейкхолдери.

Проєкт передбачає висновки щодо наступних питань:

  • Поліпшення узгодження національного законодавства, правил та практики для досягнення повної відповідності міжнародним зобов'язанням України.
  • Покращення збору статистичних даних, забезпечення повного доступу до зібраних даних (розкриття статистичних даних на рівні підприємства), а також обчислення гендерної різниці в оплаті праці на рівні підприємства (з використанням методології LOGIB).
  • Висвітлення критичних областей, котрі мають підтримуватися урядом та міжнародними організаціями.

Проєкт виконується шляхом співпраці двох національних членів EPIC - the Equal Pay International Coalition, із чотирьох, що представляють Україну: Київського інституту гендерних досліджень (представляє громадянське суспільство України) та Федерації професійних спілок України (представляє в EPIC профспілковий рух України).
Прямими партнерами проєкту є Постійна комісія Ради профспілок з рівних прав чоловіків та жінок Федерації професійних спілок України та Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка).