Антидискримінаційне законодавство та практика: права вразливих груп в контексті виконання Угоди про асоціацію

Місце видання
Київ
Рік видання
2016
Кіл-ть сторінок
15

Для цитування:

Антидискримінаційне законодавство та практика: права вразливих груп в контексті виконання Угоди про асоціацію: аналітичний звіт / Н.Беліцер та ін. Київ : УС ПГС Україна-ЄС, 2016. 15 с. - URL: https://eu-ua-csp.org.ua/media/uploads/3d_CSP_UA_antidiscr_report_ukr.pdf

У звіті відображено прогрес, основні питання та виклики в контексті розвитку антидискримінаційного законодавства в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами, з іншого боку (далі – Угода). У звіті також проаналізовано практики реалізації антидискримінаційного законодавства щодо різних груп меншин (національні меншини, люди з інвалідністю, ЛГБТ, жінки, інші вразливі групи).

Проаналізовано проблемні питання антидискримінаційного законодавства, основні законодавчі та нормативно-правові акти в цій сфері; визначено проблеми різних груп стосовно проявів дискримінації щодо них; вивчено інституційну спроможність щодо реалізації антидискримінаційної політики. Вироблено рекомендації органам влади щодо протидії дискримінації і покращення відповідної нормативно-правової бази та практики.

Інформаційне висвітлення публікації: Громадянське суспільство України та ЄС обговорили питання регулювання ринку праці та антидискримінаційного законодавства