Почато реалізацію ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України»

02 вересня о 09:09
Почато реалізацію ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України»

З серпня 2021 року Київський інститут гендерних досліджень, за ініціативи та в співпраці з Всеукраїнською професійною спілкою працівників туристичної галузі, починають реалізацію ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України».

Ініціатива виконується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства  у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Мета - підготувати аналітичний документ, в якому представити порівняльний огляд положень законодавчих актів, які наразі розробляються та обговорюються в Україні щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та країнах ЄС, включаючи питання гендерно-правової експертизи вказаних положень; залучити організації громадянського суспільства до обговорення ефективності  пропонованих владою змін до законодавчих актів в сфері соціально-трудових відносин та можливих рекомендацій для органів влади та  громадськості.

Експертки інституту виконають огляд стану забезпечення трудових і соціальних прав жінок в проєктах законів України з питань регулювання трудових відносин. Передбачається, що цей огляд стане продовженням моніторингової та експертної роботи КІГДу у напрямку трудових та соціальних прав жінок, розпочатою з 2017 року у рамках низки проєктів з оцінки стану впровадження Україною "директив рівності" ЄС, що регулюють питання недискримінації громадян у їх доступі до праці, послуг та соціального забезпечення.

Організації-виконавиці відзначають, що масштабна  реформа трудового законодавства України, яка наразі проходить швидкими темпами, викликає занепокоєння та багато запитань не лише в соціальних партнерів, але й в середовищі інших громадських та міжнародних профспілкових та правозахисних організацій.

Тою чи іншою мірою, кожен законопроект, що стосується сфери соціально-трудових відносин його ініціатори обґрунтовують необхідністю лібералізувати й дебюрократизувати трудові відносини, наблизивши національне законодавство України до норм відповідних нормативно-правових актів ЄС.

Водночас організації громадянського суспільства та міжнародні партнери (зокрема МОП) відзначають, що пропоновані норми часто, навпаки, суперечать міжнародним актам, ратифікованим Україною: Угоді про асоціацію Україна – ЄС, Європейській соціальній хартії (переглянута), Конвенціям МОП, Директивам Ради ЄС тощо. Таким чином, відповідь на питання про те, наскільки співвідносять головні стандарти регулювання соціально-трудових відносин в ЄС та в пропонованих змінах до законодавства України сьогодні залишається відкритим.

Тривалість ініціативи: серпень-листопад 2021 року.

 

Див. також: https://www.facebook.com/uttu.org.ua/posts/131908665806557