Оцінка впровадження антидискримінаційних директив Ради ЄС Міністерством соціальної політики України, 2014-2017

Місце видання
Київ
Рік видання
2017

У звіті викладено результати громадської оцінки процесу й результатів упровадження урядом України положень шести антидискримінаційних директив Ради ЄС Угоди про асоціацію між Украною та ЄС, що упроваджувались з 2014 по 2017 роки. А саме, Директив №№ 2000/78/ЄC, 2000/43/ЄС, 2004/113/ЄС, 2010/18/ЄС, 92/85/ЄЕС, 79/7/ЄЕС. За результатами оцінки, визначено подальші необхідні управлінські та адвокаційні кроки та надано рекомендації для уряду та інших зацікавлених сторін.

Звіт підготовлено за результатами проекту «Практики роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в контексті імплементації відповідних директив ЄС», здійсненого за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. Твердження, висловлені в документі, є особистою позицією авторів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Редагування, верстку і друк звіту виконано коштом БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень».