Ґендерна політика в нормативно-правових документах

Місце видання
Київ, Україна
Рік видання
2021
Кіл-ть сторінок
186

Для цитування:
Ґендерна політика в нормативно-правових документах : [наук.-інформ. вид.] / Г. Г. Жуковська, К. Б. Левченко, О. О. Остапенко, О. І. Суслова; за заг. ред. К. Б. Левченко. Київ, 2020. Ч. 1. 186 с. - URL: https://kgsi.org.ua/sites/default/files/publications/genderna-polityka.pdf

Видання зосереджується на питаннях нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у галузі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Розглядається становлення та розвиток законодавства та підходів до формування державної ґендерної політики, аналізуються загальні підходи, механізми та інструменти її реалізації.

Схвалено до друку Вченою Радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 10/240 від 29 грудня 2020 р.). Книга рекомендована для розповсюдження та використання в якості науково-інформаційного видання для політиків, державних службовців, депутатів рад усіх рівнів, фахівців органів місцевого самоврядування, працівників засобів масової інформації, профспілок, активістам організацій громадянського суспільства, представникам міжнародних організацій, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями державної політики в сфері прав людини та ґендерної рівності.

Підрозділ 3.2. Соціально-економічна сфера
Нормативно-правові документи до підрозділу 3.2

Міжнародні документи

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text]

 2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо з жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р.; ратифікований 4 лютого 2004 р. [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_791]

 3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 р., ратифікований 3 квітня 2003 р. [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b09]

 4. Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Протокол ратифіковано Законом № 946-IV ( 946-15 )від 05.06.2003 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794#Text]

 5. Пекінська декларація, прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року, Статті 15 та 16 / [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507#Text]

 6. Конвенція МОП про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_134#Text]

 7. Конвенція МОП про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) № 89 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_148#Text]

 8. Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text]

 9. Конвенція МОП про охорону материнства (переглянута в 1952 році) № 103 (укр/рос) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122#Text]

 10. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять №  111 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text]

 11. Конвенція МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text]

 12. Конвенція МОП про нічну працю № 171 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_033#Text]

 13. Конвенція МОП про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства № 183 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_294#Text]

 14. Конвенція МОП про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів) № 189 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_530]

 15. Конвенція МОП про викорінення насильства та домагань в світі праці № 190 [http://employers.org.ua/news/id2190]

 16. Європейська соціальна хартія (переглянута) [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text]

 17. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text]

 18. Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]

 19. Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]

 20. Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи тих. хто годує грудьми (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви No89/391/ЄЕС) , Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]

 21. Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891]

 22. Директива Європейського парламенту і Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 Про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного ставлення щодо чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами),, Додатку XL до Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [технічний переклад Директиви доступний з https://minjust.gov.ua/m/str_45891 ]