Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Місце видання
Київ, Україна
Рік видання
2017

Місить всі 37 Загальних Рекомендацій Комітету:

Загальна рекомендація №1: Подання доповідей державами-сторонами

Загальна рекомендація №2: Подання доповідей державами-сторонами

Загальна рекомендація №3: Виховання і проведення кампаній з поширення суспільної інформації

Загальна рекомендація №4: Застереження

Загальна рекомендація №5: Тимчасові спеціальні заходи

Загальна рекомендація №6: Ефективні національні механізми та інформування громадськості

Загальна рекомендація №7: Ресурси

Загальна рекомендація №8: Виконання статті 8 Конвенції

Загальна рекомендація №9: Статистичні дані про становище жінок

Загальна рекомендація №10: Десята річниця ухвалення Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Загальна рекомендація №11: Технічні консультативні послуги щодо виконання зобов’язань із подання доповідей

Загальна рекомендація №12: Насильство над жінками

Загальна рекомендація №13: Рівна винагорода за рівноцінну працю

Загальна рекомендація №14: Обрізання в жінок

Загальна рекомендація №15: Недопущення дискримінації жінок у національних стратегіях попередження та контролю за поширенням СНІДу та боротьби з ним

Загальна рекомендація №16: Жінки, які безоплатно працюють на міських і сільських сімейних підприємствах

Загальна рекомендація №17: Вимірювання і кількісне визначення обсягу неоплачуваної праці жінок, які працюють удома, і його врахування у валовому національному продукті

Загальна рекомендація №18: Жінки з інвалідністю

Загальна рекомендація №19: Насильство щодо жінок

Загальна рекомендація №20: Застереження до Конвенції

Загальна рекомендація №21: Рівноправність у шлюбі та сімейних відносинах

Загальна рекомендація №23: Політичне та суспільне життя

Загальна рекомендація №24: Стаття 12 Конвенції (жінки та здоров’я)

Загальна рекомендація №25: пункт 1 статті 4 Конвенції (тимчасові спеціальні заходи)

Загальна рекомендація №26 щодо питання про трудящих жінок-мігрантів

Загальна рекомендація №28, що стосується основних зобов'язань держав-учасниць за статтею 2 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Загальна рекомендація №29 за статтею 16 Конвенції (Економічні наслідки взяття шлюбу, сімейних відносин та їх розірвання)

Загальна рекомендація № 30 щодо становища жінок в умовах запобігання конфліктів, в конфліктних та постконфліктних ситуаціях

Спільна загальна рекомендація №31 Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок/зауваження загального порядку

Комітету з прав дитини щодо шкідливої практики

Загальна рекомендація №32 щодо ґендерних аспектів статусу біженця, притулку, громадянства та безгромадянства жінок

Загальна рекомендація №33 по доступу жінок до правосуддя

Загальна рекомендація №34 щодо прав жінок, які проживають у сільській місцевості

Загальна рекомендація №35 з ґендерно-обумовленого насильства над жінками, що є оновленням загальної рекомендації №19

Загальна рекомендація № 36 (2017 р.) щодо права дівчат та жінок на освіту

Загальна рекомендація № 37 щодо пов'язаних з ґендерною проблематикою аспектів зменшення ризику катастроф у контексті зміни клімату